Privacyverklaring

Introductie

Helpwanted is onderdeel van Offlimits en bestaat sinds 2007. Helpwanted staat iedereen bij die te maken heeft (gehad) met online grensoverschrijdend gedrag. Via de website van Helpwanted kan online grensoverschrijdend gedrag gemeld worden door een 'situatiecheck' in te vullen. Daarnaast geeft Helpwanted workshops over verschillende vormen van online grensoverschrijdend gedrag aan ouders, leraren en professionals.

Wanneer jij een melding doet bij Helpwanted kun je je persoonsgegevens achterlaten. Dit kan bijvoorbeeld je naam of mailadres zijn. Wij doen er alles aan om dat zo veilig mogelijk op te slaan en te beveiligen. In deze tekst leggen we je uit hoe we jouw gegevens verwerken (opslaan en beveiligen). Wij houden ons daarbij altijd aan de wet. Deze wet heet de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect kunnen verwijzen naar een persoon.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een naam, e-mailadres en IP-adres van jouw computer. Foto's en video’s waarop een persoon zichtbaar is, zijn persoonlijke gegevens.

De persoonsgegevens kunnen als volgt worden verkregen:

 1. Wanneer je meldt via de situatiecheck op de website van Helpwanted

 2. Wanneer je chat met Helpwanted

 3. Wanneer je een e-mail stuurt naar Helpwanted

 4. Wanneer je gratis informatiemateriaal besteld

Wanneer contact opgenomen wordt met Helpwanted kunnen de volgende gegevens verzameld worden, als je ervoor kiest deze met ons te delen:

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Nicknames

 • Gender

 • Leeftijd

 • E-mailadres (dit veld is alleen verplicht indien je van Helpwanted een antwoord verwacht)

 • Woonplaats, adres en postcode

 • Verwachtingen van gesprek

 • Wat wordt gewenst van een melding

 • Foto’s/ video’s

 • Kopie van ID-kaart

 • Naam organisatie

 • Beroep/ functie

 • Betaalgegevens (bijvoorbeeld bij facturen)

Bijzondere gegevens (indien je ervoor kiest om deze te delen in je melding):

 • Gegevens over jouw godsdienst of levensovertuiging

 • Gegevens over culturele achtergrond

 • Gegevens over seksuele identiteit

Waarom we deze gegevens verwerken

Bij het programma Helpwanted worden persoonsgegevens verwerkt voor de volgende redenen:

 1. om je melding af te handelen en je te voorzien van advies over vragen over online grensoverschrijdend gedrag,

 2. om je te helpen bij het verwijderen van afbeeldingen of andere informatie van jou van het internet, als je daar om vraagt,

 3. om statistieken op te stellen met betrekking tot hoe vaak online grensoverschrijdend gedrag voorkomt, hoe beeldmateriaal wordt verspreid en wat dat precies inhoudt,

 4. voor onderwijsdoelen (zoals verbeteren voorlichtingsmateriaal, lespakketten, advies en het opsturen van informatiemateriaal),

 5. voor onderzoek naar online grensoverschrijdend gedrag,

 6. voor het organiseren van evenementen of (informatieve) bijeenkomsten,

 7. voor het beantwoorden van algemene vragen die per e-mail binnenkomen,

 8. om een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronische boodschap te sturen,

 9. voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst.

Wanneer je een melding maakt via onze site door het invullen van een situatiecheck, een e-mail stuurt, of met Helpwanted chat, verwerken we jouw melding alleen als je ons daar toestemming voor geeft. Als je wilt dat wij je gegevens niet meer hebben of verwerken, kun je ons altijd een bericht sturen. Dan verwijderen wij jouw melding en alle andere berichten die jij of wij gestuurd hebben met betrekking tot jouw melding.

Daarnaast heeft Helpwanted in sommige gevallen een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van jouw gegevens, tenzij jouw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen. Helpwanted heeft bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van gegevens in het kader van de uitvoering van haar reguliere bedrijfsactiviteiten. Voorafgaand de verwerking op deze grond maakt Helpwanted dus een belangenafweging tussen de belangen van jou en de belangen van Helpwanted.

Wanneer je een bestelling plaatst voor gratis informatiemateriaal verzamelen we je gegevens alleen met jouw toestemming.

Door statistieken op te stellen weet Helpwanted waar de gegevens op internet geplaatst worden en wat er precies mee gebeurt. Helpwanted doet dit om te analyseren onder welke categorie ‘online grensoverschrijdend gedrag’ het gegeven valt en of er nieuwe trends zijn. Helpwanted kan dit weer gebruiken voor het advies aan jou. De statistieken bevatten uiteindelijk geen persoonsgegevens, deze worden namelijk volledig geanonimiseerd opgeslagen.

Daarnaast kan Helpwanted persoonsgegevens verwerken vanwege een contractuele verplichting waarbij je partij bent. Ook kan Helpwanted persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld bij de behandeling van fiscale gegevens.

Verstrekking van jouw gegevens aan anderen

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een andere hulpinstantie of de politie, tenzij jij aangeeft in direct contact met de politie of hulpinstantie te willen komen of als we wettelijk verplicht zijn om dat te doen. We werken volgens een meldcode.

Daarnaast kunnen we, als je ons daar toestemming voor geeft, je gegevens delen met een bedrijf om ervoor te zorgen dat gegevens van jou van een website verwijderd worden. Wij kunnen dan contact opnemen met dat bedrijf om die gegevens weg te halen. Om dat te kunnen doen moeten we soms gegevens van jou delen.

Helpwanted ontvangt ook meldingen met linkjes waarvan degene die meldt aangeeft dat die misschien naar afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen leiden. Deze links bekijkt Helpwanted niet en worden binnen Offlimits zonder de gegevens van de melder doorgegeven aan het Meldpunt Kinderporno, dat ook onderdeel is van Offlimits. Het Meldpunt mag dit soort beeldmateriaal namelijk bekijken. Daarvoor heeft het Meldpunt afspraken gemaakt met de politie en het Openbaar Ministerie.

Wanneer sprake is van strafbare beelden van seksueel kindermisbruik, kunnen de links naar dit materiaal door het Meldpunt Kinderporno worden gedeeld met de Nederlandse politie, de International Association of Internet Hotlines (INHOPE), zusterorganisaties die niet zijn aangesloten bij het INHOPE-netwerk en hosting providers waar het beeldmateriaal gehost staat. INHOPE deelt de gegevens met Interpol. Ga voor meer informatie naar Meldpunt Kinderporno en bekijk hier de privacyverklaring (PDF) van het Meldpunt.

Helpwanted verkoopt jouw gegevens nooit aan anderen.

Beveiligingsmaatregelen

Helpwanted heeft technische maatregelen genomen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Hiermee voorkomen we dat je gegevens niet verloren gaan, of dat deze door anderen verwerkt worden terwijl dat niet mag.

Bewaartermijn

We bewaren jouw gegevens maximaal voor een jaar. Meestal korter, want nadat je melding gedaan hebt en we deze hebben behandeld, proberen we deze gelijk te anonimiseren. Deze geanonimiseerde meldingen gebruiken we alleen om statistieken te maken.

Jouw rechten

Je kunt contact opnemen met Helpwanted als je:

 • wilt weten of wij je persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt;

 • wilt weten welke gegevens wij van jou hebben;

 • wilt weten met welk doel wij jouw gegevens verwerkt hebben;

 • wilt weten aan wie Helpwanted de gegevens eventueel heeft gegeven;

 • je gegevens wilt aanpassen;

 • je gegevens wilt verwijderen;

 • je wilt dat jouw gegevens aan anderen worden doorgegeven;

 • het gebruik van je gegevens wilt beperken;

 • wilt weten waar je gegevens vandaan komen.

Je ontvangt een schriftelijk antwoord op je aanvraag  binnen vier weken nadat Helpwanted je verzoek heeft ontvangen. We kunnen aanvullende informatie van je vragen nadat je ons je verzoek hebt gestuurd om je identiteit te bevestigen. Het uitoefenen van jouw rechten is gratis, tenzij het verzoek onredelijke inspanningen zou vergen. In dat geval behoudt Helpwanted zich het recht voor om een billijke vergoeding te vragen. Bepaalde rechten die hierboven worden genoemd, kunnen alleen in bepaalde gevallen worden uitgeoefend. Helpwanted zal beoordelen of je in staat bent om een bepaald recht uit te oefenen na ontvangst van je verzoek. Je kunt je verzoek sturen naar fg@offlimits.nl of per post naar:

Offlimits, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Nieuwezijds Voorburgwal 120-3
1012 RC Amsterdam

Bezwaar

Je hebt het recht om een klacht over Helpwanted in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die organisatie houdt toezicht op hoe organisaties omgaan met jouw gegevens. Dit kan online via dit formulier of per post naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Ook kun je over je rechten omtrent privacy met ze bellen tijdens het spreekuur, op maandag tot en met donderdag van 10.00u tot 12.00u naar 088 18 05 250.

Links naar andere websites

Op de website van Helpwanted kunnen links geplaatst worden die verwijzen naar websites van anderen. Helpwanted is niet verantwoordelijk voor deze websites, ook niet als je daar gegevens achterlaat. Om erachter te komen hoe zij omgaan met jouw gegevens kun je kijken naar de privacyverklaring op die website. Vaak kun je die vinden onder het kopje “privacy”.

Contact

Als je een vraag of klacht hebt, kun je deze met ons delen in de chat, een e-mail sturen naar fg@offlimits.nl of een brief verzenden naar het volgende postadres:

Stichting Offlimits
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 51323
1007EH Amsterdam

Vond je deze pagina behulpzaam?

Chat gratis en anoniem met een medewerker voor advies.De chat is open van maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. U kunt ons ook 24/7 gratis bellen op 0800 2000. Bij direct gevaar, bel 112.