Lespakket voor docenten 'Sexting'

Doelgroep

Jongeren onderbouw voortgezet onderwijs.

Lesdoelen

 • Kennis: Leerlingen weten wat sexting is, wat het verschil is tussen sexting en sexting-misbruik, en wat de schadelijke gevolgen zijn als je beeldmateriaal zonder toestemming deelt.

 • Vaardigheden: Leerlingen denken na over hun eigen wensen en grenzen, ook online. Leerlingen weten wat ze kunnen doen als ze hulp nodig hebben. Ze leren victim blaming te herkennen en stoppen.

Gewenste houding leerlingen na de les

 • “Ik begrijp dat sexting een persoonlijke keuze is.”

 • “Ik besef dat je nooit misbruik mag maken van de beelden van een ander.”

 • “Ik doe niet aan online shaming van anderen.”

Achtergrondinformatie

Sexting is het vrijwillig en met wederzijdse toestemming versturen en ontvangen van naaktfoto’s1, naaktvideo’s of spannende berichtjes. Bij sexting is het belangrijk dat beide partijen het leuk vinden en dat de beelden en berichtjes privé blijven.

Veel jongeren doen aan sexting (net als volwassenen). Bijvoorbeeld om te flirten, om te laten zien dat ze de ander vertrouwen, omdat ze hun partner niet fysiek kunnen zien, om seksuele mogelijkheden en voorkeuren te ontdekken en omdat het veiliger kan voelen dan fysiek afspreken. Het online verkennen van seksualiteit is inmiddels onderdeel van de ontwikkeling van veel jongeren. Toch wordt er weinig met jongeren gepraat over sexting en hun leven online. Om het (online) voor iedereen leuk en veilig te houden is dat wel heel belangrijk.

Veruit de meeste jongeren doen positieve ervaringen op met sexting. In sommige gevallen maakt iemand helaas misbruik van deze beelden. De beelden kunnen dan ongevraagd door iemand verspreid, doorgestuurd of doorverkocht worden. Dan spreek je van sexting-misbruik. Het kan strafbaar zijn om seksueel beeldmateriaal zonder toestemming te verkrijgen, te bezitten en te verspreiden, in het bijzonder als het gaat om minderjarigen. Bij sexting-misbruik is het belangrijk om de schuld niet bij de afgebeelde persoon neer te leggen. Slachtoffers ervaren vaak gevoelens van schuld en schaamte. Deze gevoelens worden versterkt als zij de schuld krijgen van wat hen is aangedaan. Zo worden zij opnieuw slachtoffer. Wanneer er sprake is van victim blaming is het belangrijk dat mensen hierop worden aangesproken.

Gevolgen voor slachtoffers van sexting-misbruik:

 • Gevoelens van schaamte, schuld en angst

 • Reputatieschade

 • Psychische klachten, zoals een laag zelfbeeld, depressie of suïcidale gedachtes

 • Problemen in gezin of familie, verlies van vrienden

 • Sociale isolatie

 • Bedreigingen

 • Voor sommige slachtoffers ook verstoting, eerherstel en/of eerwraak

 • In de meest extreme gevallen zelfmoord

 • Veroordeling en victim blaming

Sexting bespreken in de klas

Onderzoek2 heeft aangetoond dat adviezen die gericht zijn op potentiële slachtoffers niet werken: ze leiden juist tot sexting-misbruik en victim blaming. Focus in voorlichting daarom liever op potentiële plegers. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van online (seksueel) geweld. Omstanders zouden slachtoffers moeten ondersteunen, in plaats van deze te beschamen of beschuldigen.

Adviezen om mee te geven aan jongeren:

 • Doe alleen aan sexting als jij dit zelf wil, niks hoeft.

 • Vraag altijd toestemming voor sexting. Als je geen toestemming krijgt, dan is het niet oké om beelden te verzenden, door te sturen of te verspreiden.

 • Blijf checken of de ander het leuk vindt om materiaal van jou te ontvangen. En ga na of jij er zelf nog plezier uithaalt.

 • Als je een afbeelding of video krijgt van iemand die je niet kent, dan kun je niet checken of dit oké is voor diegene op beeld. Stuur het beeldmateriaal dus niet door en verwijder het. Het stopt bij jou!

 • Als jij ziet dat iemand zonder toestemming materiaal verspreidt, spreek diegene dan aan. Zeg dat het niet oké is om foto’s of video’s door te sturen, dat het strafbaar kan zijn en dat diegene hiermee moet stoppen.

 • Meld het, als jij ziet dat iemand zonder toestemming materiaal verspreidt. Dit kan op het desbetreffende platform, of via Helpwanted. Doe niet mee aan het pesten en veroordelen van het slachtoffer. Steun diegene!

Benodigdheden voor de les

 1. Een veilige en open sfeer, oordeelloze docent

 2. Smartboard of projector

 3. Eventueel digibord

Opbouw van de les

Toon de video sexting

Begin de les door het filmpje ‘sexting’ te bekijken. Bespreek na afloop het filmpje.

Wat vinden de leerlingen ervan dat het meisje deze foto stuurt? En van de jongen die de foto heeft doorgestuurd?

Vragen aan de klas

Stel de leerlingen een aantal vragen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen via Kahoot (met nicknames) of via anonieme briefjes. Toon alleen de resultaten van de hele klas bij elkaar. Bespreek na elke vraag de resultaten. Hieronder vind je een aantal vragen die je aan de klas kunt stellen.

 • In welke situaties kunnen mensen om seksueel getinte foto’s vragen aan iemand?

 • Heb je weleens een naaktafbeelding van iemand ontvangen in een 1 op 1 gesprek? Wat heb je toen gedaan? En wat heb je met de afbeelding gedaan?

 • Heb je weleens een naaktafbeelding van iemand die je kent via een groepswhatsapp ontvangen of in een andere online chatgroep? En wat heb je toen gedaan? En wat heb je met de afbeelding gedaan?

 • Heb je weleens een naaktafbeelding van iemand die je kent op internet zien staan, bijvoorbeeld op Instagram? Wat heb je toen gedaan?

 • Heb je weleens een naaktafbeelding van iemand anders, doorgestuurd? Naar wie?

Opdracht grenzen en wensen

Voordat iemand aan sexting begint, is het belangrijk om de eigen grenzen en wensen te kennen en die van de ander te respecteren. Gebruik het screenshot als voorbeeld van een gesprek waarin Safia en haar vriendje Jack praten over sexting.

Verdeel de klas in groepjes van 2 à 3 leerlingen. De leerlingen krijgen een groot vel papier met een lijn door het midden, zodat er twee vlakken ontstaan. Laat hen de volgende twee vragen beantwoorden (op basis van het gesprek op de screenshot) door een lijst of mindmap op het vel te schrijven, op elke helft van het vel een vraag.

Safia wil liever geen naaktfoto van zichzelf sturen. Wat zou jij tegen haar zeggen? Bedenk tips, adviezen en manieren om Safia gerust te stellen.

Voorbeeld antwoorden:

 • Je hoeft nooit te doen wat een ander wil. Jack moet dat respecteren.

 • Jouw mening en gevoelens doen ertoe.

 • Als je iets nieuws ontdekt, probeer dan niet te snel te gaan en luister naar je gevoel.

 • Als je iets in het begin leuk vindt en daarna van mening verandert, dan is dat niet erg. De ander moet een nee accepteren.

 • Volg jouw eigen tempo, je hoeft niks te doen om erbij te horen.

 • Probeer niet te streng te zijn voor jezelf als dingen niet lopen zoals je wil en leer ervan.

 • Als iemand jouw grens overgaat, dan is dat nooit jouw schuld.

Jack had niet verwacht dat Safia hem geen naaktfoto wil sturen. Hij twijfelt hoe hij hiermee om moet gaan. Wat zou jij tegen hem zeggen? Bedenk tips, adviezen en manieren hoe Jack rekening kan houden met de wensen en grenzen van Safia.

Voorbeeld antwoorden:

 • Wees je ervan bewust dat een wens en grens voor iedereen anders kan zijn.

 • Iedereen heeft een ander tempo. Dat jij er klaar voor bent, betekent niet dat Safia dat ook is.

 • Stel vragen als de wensen en grenzen van een ander onduidelijk zijn.

 • Let op hoe Safia op jouw berichten reageert, als het niet duidelijk voor je is. Wordt er bijvoorbeeld kortaf gereageerd, wordt er geen reactie gegeven of blokkeert Safia jou?

 • Blijf nagaan of Safia jullie contact nog steeds leuk vindt. Het kan dat zij het in het begin leuk vond maar zich heeft bedacht. Het is belangrijk om dat te accepteren.

 • Dring niet aan als wensen en grenzen niet met elkaar overeenkomen. Geef aan dat het oké is.

Laat de groepjes hun poster vervolgens presenteren.

Casussen

Verdeel de klas in groepjes van 2 à 3 leerlingen. Bespreek de twee casussen of laat ze op het digibord zien (zonder de antwoordmogelijkheden). Elk groepje behandelt de casussen en bespreken deze klassikaal. Je kunt de twee vragen per casus eventueel ook verdelen onder de groepjes.

Casus 1
Dave (16 jaar) woont in Nederland en Timothy (17 jaar) in Denemarken. Zij willen elkaar spannende berichtjes en sexy foto’s gaan sturen.

Kun jij redenen bedenken waarom het voor hun leuk kan zijn om aan sexting te doen? En wat voor advies zou je ze geven?

Antwoorden op vraag 1:

 • Om te flirten.

 • Om te laten zien dat ze de ander vertrouwen.

 • Omdat ze hun partner niet fysiek kunnen zien.

 • Om seksuele mogelijkheden en voorkeuren te ontdekken.

 • Omdat het veiliger kan voelen dan fysiek afspreken.

Antwoorden op vraag 2:

 • Doe alleen aan sexting als je het allebei leuk vindt.

 • Het is belangrijk om regelmatig na te blijven gaan of jullie het allebei nog leuk vinden om aan sexting te doen. Jij of de ander kan op een gegeven moment van gedachte veranderen, dat mag.

 • Spreek af dat jullie de berichten en beelden onder elkaar houden en dus niet zonder toestemming met anderen delen. Dat is niet alleen heel vervelend voor degene maar kan zelfs strafbaar zijn.

 • Als je ander alleen via het internet kent, kun je van tevoren checken met wie je nou eigenlijk chat. Sommige mensen gebruiken online een andere identiteit en stelen bijvoorbeeld foto's of een naam van iemand anders.

Casus 2
Deveney en haar toenmalige vriendje Tom hebben foto’s naar elkaar gestuurd. Toen de relatie uitging heeft Tom haar foto’s doorgestuurd in verschillende groepapps. De beelden werden steeds verder verspreid. Dit heeft Deveney veel pijn gedaan.

Wat kunnen de gevolgen zijn voor het slachtoffer? Hoe kunnen omstanders hierop reageren?

Antwoorden op vraag 1:

 • Gevoelens van schaamte, schuld en angst

 • Reputatieschade

 • Psychische klachten, zoals een laag zelfbeeld, depressie of suïcidale gedachtes

 • Problemen in gezin of familie, verlies van vrienden

 • Sociale isolatie

 • Bedreigingen

 • Voor sommige slachtoffers ook verstoting, eerherstel en/of eerwraak

 • In de meest extreme gevallen zelfs zelfmoord

 • Veroordelingen en victim blaming

Antwoorden op vraag 2:

 • Door steun te bieden en te luisteren. Vraag waar het slachtoffer behoefte aan heeft.

 • Doe niet mee aan online shaming. Lach ook niet mee met de rest, dit kan hard aankomen bij het slachtoffer.

 • Door zelf niet aan victim blaming te doen en anderen hierop aan te spreken als zij zich hier schuldig aan maken.

 • Door publiekelijk op te komen voor het slachtoffer.

 • Door als je de beelden zelf ook hebt gekregen, deze te verwijderen en niet door te sturen. Adviseer dit ook aan anderen.

 • Door de persoon die de beelden heeft verspreid te rapporteren op het platform waar de beelden zijn verspreid.

Opdracht

De kinderen maken in groepjes van 2 à 3 leerlingen een voorlichtingsvideo van maximaal 30 seconden over sexting. Ze kunnen kiezen uit één van de volgende boodschappen.

 • Er is niks mis met sexting, zolang beide partijen dit leuk vinden!

 • Het is niet ok om een naaktfoto zonder toestemming door te sturen!

 • Naaktfoto in een groep verspreid? Zeg er wat van!

Projecteer de video’s op het digibord. Dit kun je doen door bijvoorbeeld via Google Classroom of Google Drive alle filmpjes te verzamelen. De leerlingen kunnen de filmpjes uploaden waarna jij deze projecteert.

Afsluiting

Is het doel bereikt:

 • Weten de leerlingen wat sexting is?

 • Weten de leerlingen wat ze moeten doen als ze een naaktfoto ontvangen/verzenden?

 • Weten de leerlingen wat de gevolgen van sexting-misbruik zijn voor een slachtoffer?

 • Weten de leerlingen wat ze moeten doen als ze een naaktfoto ontvangen die zonder toestemming is doorgestuurd?

 • Weten de leerlingen wat victim blaming is en hoe ze dat kunnen voorkomen?


1 Het woord ‘naakt’ kan ook vervangen worden door minder expliciete termen zoals ‘privé' of ‘intiem’, indien dit beter aansluit bij de doelgroep.

2 Zie bijvoorbeeld het onderzoek ‘Sexting vanuit het perspectief van jongeren: lessen voor de professionele praktijk’ van Naezer en Krebbekx (2019).

Vond je deze pagina behulpzaam?