Voorbeeldbrief 'Verzoek materiaal verwijderen'

Deze brieven kun je gebruiken wanneer je een verwijderingsverzoek wil sturen naar de beheerder van een website waarop jouw persoonlijke informatie staat. We hebben een Nederlandse en een Engelse versie. Vergeet niet om de gegevens die je gewist wil hebben zelf in de brief in te vullen.

Nederlandse versie

Aan:

[Naam/organisatie]
[Adres organisatie]

[datum]

Geachte heer, mevrouw,

U verwerkt mijn persoonsgegevens. Met deze brief verzoek ik u om mijn persoonlijke foto/video/informatie onmiddellijk te wissen van uw website.

Ik beroep mij voor mijn verzoek op artikel 12 en 17 (het recht op vergetelheid) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Mijn persoonsgegevens werden immers zonder toestemming op uw website geplaatst.

Om verdere juridische stappen te voorkomen, verzoek ik u om de volgende gegevens te verwijderen: [vul hier in welke gegevens u gewist wilt hebben, bijvoorbeeld een foto, video, of andere persoonsgegevens, inclusief link naar het materiaal]

Ik vraag u om zo spoedig mogelijk schriftelijk te reageren, in elk geval binnen een maand zoals vereist in art. 15(3) AVG. In deze reactie geeft u aan of en wanneer u aan mijn verzoek zult voldoen. Als u ervoor kiest om niet aan mijn verzoek te voldoen, verwacht ik een schriftelijke verklaring. Als u mijn persoonlijke informatie aan andere organisaties of websites hebt verstrekt, bent u verplicht mijn verzoek door te sturen naar deze organisaties zoals vastgelegd in artikel 19 AVG. Indien dit het geval is, informeer mij dan over deze organisaties.

Mijn verzoek omvat expliciet andere diensten en bedrijven waarvoor u de verwerkingsverantwoordelijke bent zoals gedefinieerd in artikel 4 (7) AVG.

Als u mijn verzoek niet binnen de gestelde termijn beantwoordt, behoud ik mij het recht voor om gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen en een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Met vriendelijke groet,

[naam]

[Adres, postcode, woonplaats, gegevens nodig om te worden geïdentificeerd]

----------------------------------------------------------------------------

English version

To:

[Name/organisation]
[Address organisation]

[date]

To Whom It May Concern:

I am hereby requesting immediate erasure of personal data concerning me according to Article 17 GDPR i.e. the right to erasure. The photo/video/data in question was posted without my consent.

To prevent further legal action, please remove the following content/data:

[link to content; Enter here which data you want to have deleted, for example a photo, video, or other personal data, including a link to the material]

In case you have disclosed the affected personal data to third parties, you have to communicate my request for erasure of the affected personal data, as well as any references to it, to each recipient as laid down in Article 19 GDPR. Please also inform me about those recipients.

If you object to the requested erasure, you have to justify that to me.

My request explicitly includes any other services and companies for which you are the controller as defined by Article 4(7) GDPR.

As laid down in Article 12(3) GDPR, you have to confirm the erasure to me without undue delay and in any event within one month of receipt of the request.

I am including the following information necessary to identify me: [Enter your identification data here. This often includes information like your name, your date of birth, your address, your email address and so on]

If you do not answer my request within the stated period, I am reserving the right to take legal action against you and to lodge a complaint with the responsible supervisory authority.

Yours sincerely,

[Your name]

[Address, zip code, place of residence, data necessary to be identified]

Vond je deze pagina behulpzaam?

Chat gratis en anoniem met een medewerker voor advies.De chat is open van maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. U kunt ons ook 24/7 gratis bellen op 0800 2000. Bij direct gevaar, bel 112.